Privacy Policy

Privacy Policy เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ viaufabet.com ซึ่งสมาชิกทุกท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีก่อนเข้าใช้บริการ เพราะเราได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยได้อธิบายถึงการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้รวบรวมไว้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านได้บ้าง

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

viaufabet.com มีนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน โดยทางเราได้คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นความลับอย่างดี

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ทางเว็บได้รับจากการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , ID Line , เลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งผู้ใช้บริการทุกท่านต้องทำการกรอกให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ทางเว็บได้รับจากการสมัครสมาชิก , การวางเดิมพัน , การจดจำรหัสผ่าน และการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปแบบคุกกี้ และเพื่อความรวดเร็วของการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้นั้น เราจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำแผนการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการจัดทำโปรโมชั่นให้ครอบคลุมทุกความต้องการของนักเดิมพัน

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะไม่นำข้อมูลของสมาชิกทุกท่านเผยแพร่ไปยังสาธารณะ หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านบนเว็บไซต์ viaufabet.com จะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บของเราไม่มีนโยบายในการรับข้อมูลจากเด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปี หากเราได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการรับข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเราจะระงับบัญชีผู้ใช้นั้นทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการทุกท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@viaufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกช่วงเวลา และจะพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น โดยทางเราจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ viaufabet.com ทันทีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@viaufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางเว็บไซต์ viaufabet.com ได้มีการจัดทำและเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้ด้วยเช่นกัน

 

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกช่วงเวลา โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น